X hits on this document

589 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 162

R&A Rules Limited The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews överför till R&A Rules Limited, med verkan från 1 januari 2004, det ansvar och de befogenheter som åvilar The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews med avseende på att skriva, tolka och ge utslag om Regler för Golfspel och Regler för Amatörstatus.

De nya Reglerna för Golfspel och de nya Reglerna för Amatörstatus har därför fastställts av R&A Rules Limited.

Från och med 1 januari 2004 kommer Regler för Golfspel och Regler för Amatörstatus att skrivas, ändras, tolkas och tillämpas av R&A Rules Limited.

Kön I Regler för Golfspel skall det kön som används med avseende på någon person anses innefatta båda könen.

Golfare med funktionshinder R&A har utgivit en skrift med titeln ”A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities”, som innehåller tillåtna modi- fikationer av golfreglerna för att tillmötesgå golfare med funktions- hinder. Skriften kan beställas genom Svenska Golfförbundet.

Document info
Document views589
Page views591
Page last viewedSat Jan 21 00:47:02 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments