X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 30 / 162

553 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 162

DEFINITIONER

fasta eller växande fast inbäddade i marken eller sitter fast på bollen Sand och lös jord är lösa naturföremål på green, men inte annars. Snö och naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål. Dagg och rimfrost är inte lösa naturföremål.

Mark under arbete ”Mark under arbete” är varje del av banan som markerats så på upp- drag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av behörig repre- sentant för denna. Material som lagts i högar för bortforsling och hål som gjorts av banarbetare räknas som mark under arbete även om det inte markerats. All mark och allt gräs, varje buske, träd eller annat som växer inom ett mark under arbete är en del av detta. Gränsen för mark under arbete sträcker sig lodrätt nedåt men inte uppåt. Pinnar och linjer som utmärker mark under arbete befinner sig i området. Sådana pinnar är hindrande föremål. En boll befinner sig i mark under arbete om den ligger i eller någon del av den vidrör mark under arbete.

Anm. 1: Gräsklipp och annat material som lämnats på banan och inte avses att bortforslas är inte mark under arbete om det inte mar- kerats som sådant.

Anm. 2: Tävlingsledningen kan utfärda en lokal regel som förbju- der spel från mark under arbete eller ett miljökänsligt område vilket har definierats som mark under arbete.

Matcher Singel: En match där en spelare spelar mot en annan. Threesome: En match där en spelare spelar mot två, och varje sida spelar en boll. Foursome: En match där två spelar mot två, och varje sida spelar en boll. Treboll: En form av matchspel där tre spelar mot varandra, och var och en spelar sin egen boll. Varje spelare spelar två skilda matcher.

27

Document info
Document views553
Page views555
Page last viewedThu Jan 19 00:15:19 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments