X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 31 / 162

576 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 162

28

DEFINITIONER

Bästboll: En match där en spelare spelar mot den bästa av två eller tre spelares bollar. Fyrboll: En match där två spelar sin bästa boll mot den bästa av två andra spelares bollar.

Markör En ”markör” är en person som av tävlingsledningen utsetts att föra en tävlares score i slagspel. Han kan vara en medtävlare. Han är inte domare.

Medtävlare Se ”Tävlare”.

Nettoscore Se ”Score”.

Nyinsatt boll En ”nyinsatt boll” är en boll som satts i spel i stället för den ursprung- liga bollen som antingen var i spel, förlorad, out-of-bounds eller lyft.

Närmaste punkt för lättnad ”Närmaste punkt för lättnad” är den referenspunkt som man utgår från när man skall ta lättnad utan plikt från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2), ett onormalt markförhål- lande (Regel 25-1) eller fel green (Regel 25-3).

Den är den närmaste punkt på banan från där bollen ligger:

  • (i)

    som inte är närmare hålet, och

  • (ii)

    som är sådan att om bollen låg där, skulle ingen störande inver- kan föreligga av den olägenhet för vilken lättnad sökes, för det slag som spelaren skulle ha gjort från det ursprungliga läget om olägenheten inte funnits.

Anm. 1: För att bestämma närmaste punkt för lättnad på rätt sätt bör spelaren använda den klubba med vilken han skulle utfört sitt nästa slag om olägenheten inte fanns, för att simulera uppställning, spel- riktning och sving för ett sådant slag.

Document info
Document views576
Page views578
Page last viewedFri Jan 20 06:16:22 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments