X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 32 / 162

516 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 162

DEFINITIONER

Anm. 2: I Sverige användes termen ”bollpunkt” för att beteckna den närmaste punkt för lättnad som inte är i ett hinder eller på en green.

Observatör En ”observatör” är en person som utsetts av tävlingsledningen att biträ- da en domare att fastställa faktiska förhållanden och att till denne rapportera varje brott mot någon regel. En observatör bör inte passa flaggstången, stå intill hålet eller utvisa dess läge, ej heller lyfta bol- len eller markera dess läge.

Onormala markförhållanden Ett ”onormalt markförhållande” är varje tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål, hög eller gång på banan som gjorts av ett bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel.

Out-of-bounds ”Out-of-bounds” är all mark utanför banans gränser samt varje del av banan som av tävlingsledningen markerats som out-of-bounds.

När out-of-bounds anges med pinnar eller ett staket, eller out-of- bounds anges som liggande bortom pinnar eller ett staket, går grän- sen vid den del av pinnarna eller staketstolparna, dock ej sneda stödpinnar, som i markplanet är närmast banan.

Föremål som markerar out-of-bounds såsom murar, stängsel, sta- ket, pinnar och räcken är inte hindrande föremål och anses vara fasta.

När out-of-bounds anges av en linje på marken är själva linjen out- of-bounds.

Gränsen för out-of-bounds sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt. En boll är out-of-bounds när hela bollen ligger out-of-bounds. En spelare får stå out-of-bounds och spela en boll som ligger på banan.

Partner En ”partner” är en spelare som tillsammans med en annan spelare spe- lar på samma sida. I threesome, foursome, bästboll eller fyrboll match

29

Document info
Document views516
Page views518
Page last viewedTue Jan 17 05:25:21 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments