X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 33 / 162

503 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 162

30

DEFINITIONER

innefattar ordet ”spelaren”, när sammanhanget så medger, även den- nes partner eller partners.

Peg En ”peg” är ett föremål som utformats för att höja bollen från mar- ken. Den får inte vara längre än 101,6 mm (4 tum) och den får inte vara utformad eller tillverkad på sådant sätt att den kan visa spellin- jen eller påverka bollens rörelse.

Pliktslag Ett ”pliktslag” är ett slag som läggs till en spelares eller sidas score enligt vissa regler. Spelordningen i threesome eller foursome påverkas inte av pliktslag.

Provisorisk boll En ”provisorisk boll” är en boll som spelas enligt Regel 27-2 för en boll som kan vara förlorad utom i ett vattenhinder, eller kan vara out-of- bounds.

Puttlinje ”Puttlinjen” är den linje som spelaren önskar att hans boll skall följa efter ett slag green. Puttlinjen inkluderar ett rimligt avstånd på vardera sidan om den avsedda linjen, utom vid tillämpning av Regel 16-1e. Puttlinjen sträcker sig inte bortom hålet.

R&A ”R&A” är en förkortning av R&A Rules Limited.

Regel eller Regler Termen ”regel” innefattar:

  • a.

    Regler för golfspel, och tolkningen av dessa enligt Decisions on the Rules of Golf,

  • b.

    Alla tävlingsbestämmelser som fastställts av tävlingsledningen enligt Regel 33-1 och Bilaga I,

  • c.

    Alla lokala regler som fastställts av tävlingsledningen enligt Regel

Document info
Document views503
Page views505
Page last viewedMon Jan 16 13:42:37 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments