X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 34 / 162

501 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 162

DEFINITIONER

33-8a och Bilaga I, samt d. Bestämmelserna om utformningen av klubborna och bollen i Bilagorna II och III.

Rubbas (eller Röra sig) En boll anses ha ”rubbats” eller ”rört sig” om den lämnar sitt läge och stannar på någon annan plats.

Råd ”Råd” är varje anvisning eller förslag som kan påverka en spelare i hans spel, val av klubba eller sätt att utföra ett slag.

Upplysningar om regler eller om allmänt kända förhållanden, såsom var hinder är belägna eller flaggstångens placering på green, är inte råd.

Röra sig (se ”Rubbas”)

Score En spelares/sidas ”score” eller ”bruttoscore” är det antal slag, inklusive eventuella pliktslag, spelaren/sidan har använt på ett hål eller en rond. Spelarens/sidans ”nettoscore” är lika med bruttoscoren minskad med antalet erhållna handicapslag.

Sida En ”sida” är en spelare eller två eller flera spelare, vilka är partners.

Sidovattenhinder Ett ”sidovattenhinder” är ett vattenhinder eller den del av ett vatten- hinder som ligger så att det inte är möjligt, eller av tävlingsledningen bedöms vara ogörligt, att droppa en boll bakom vattenhindret i enlig- het med Regel 26-1b.

Den del av ett vattenhinder som skall spelas som sidovattenhinder bör vara tydligt markerad. En boll är i ett sidovattenhinder när den ligger i eller någon del av den vidrör sidovattenhindret.

31

Document info
Document views501
Page views503
Page last viewedMon Jan 16 11:32:02 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments