X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 35 / 162

562 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 162

32

DEFINITIONER

Anm. 1: Pinnar och linjer som definierar ett sidovattenhinder skall vara röda. När både pinnar och linjer används för att definiera sido- vattenhinder gäller att pinnarna indikerar hindret och linjerna defi- nierar hindrets gränser.

Anm. 2: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbju- der spel från ett miljökänsligt område vilket har definierats som ett sidovattenhinder.

Anm. 3: Tävlingsledningen får definiera ett sidovattenhinder som vattenhinder.

Singel Se ”Matcher”.

Slag Ett ”slag” är den framåtriktade rörelse med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den, men om spelaren avsiktligt hej- dar sin sving innan klubbhuvudet når bollen har han inte utfört ett slag.

Spelfältet ”Spelfältet” är banans hela område utom:

  • a.

    Tee och green på det hål som spelas, samt

  • b.

    Alla hinder banan.

Spellinje ”Spellinjen” är den riktning som spelaren önskar att hans boll skall ta efter ett slag, samt ett rimligt avstånd på vardera sidan om den avsed- da riktningen. Spellinjen sträcker sig lodrätt uppåt från marken, men sträcker sig inte bortom hålet.

Stans Att ta ”stansen” innebär att spelaren placerar sina fötter i läge för och som förberedelse för att utföra ett slag.

Document info
Document views562
Page views564
Page last viewedThu Jan 19 10:53:44 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments