X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 36 / 162

584 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 162

DEFINITIONER

Tee ”Tee” är den plats där spelet av hålet börjar. Det är ett rektangulärt område av två klubblängders djup, vars framkant och sidor bestäms av de yttre sidorna av två teemarkeringar. En boll är utanför tee när hela bollen är utanför tees gränser.

Threesome Se ”Matcher”.

Tillfällighet i banan En ”tillfällighet i banan” föreligger när en boll i rörelse oavsiktligt påverkas eller stoppas av något utomstående (se Regel 19-1).

Tillfälligt vatten ”Tillfälligt vatten” är varje temporär vattensamling på banan, som är synlig före eller efter att spelaren tagit sin stans och som inte är i ett vattenhinder. Snö och naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål. Konst- gjord is är hindrande föremål. Dagg och rimfrost är inte tillfälligt vat- ten. En boll är i tillfälligt vatten när den ligger i eller någon del av den vidrör tillfälligt vatten.

Treboll Se ”Matcher”.

Tävlare En ”tävlare” är en spelare i en slagspelstävling. Medtävlare är den eller de personer som tävlaren spelar med. Tävlare och medtävlare är inte partners till varandra.

Vid foursome slagspel eller fyrboll slagspel, innefattar orden ”täv- lare” och ”medtävlare”, när sammanhanget så medger, även dennes partner.

33

Document info
Document views584
Page views586
Page last viewedFri Jan 20 22:57:14 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments