X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 39 / 162

536 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 162

36

REGEL 1

AVSNITT III – SPELREGLER

SPELET

REGEL 1. SPELET

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

1-1. Allmänt Golfspelet består i att spela en boll med en klubba från tee till och i hålet genom ett eller flera på varandra följande slag i enlighet med reglerna.

1-2. Påverka bollen En spelare eller caddie får inte vidta någon åtgärd för att påverka en bolls läge eller rörelse utöver vad som är tillåtet enligt reglerna. (Ta bort flyttbara hindrande föremål – se Regel 24-1)

  •      -

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. Anm: Vid ett allvarligt brott mot Regel 1-2, kan tävlingsledningen utdöma diskvalifikation.

1-3. Överenskommelse att åsidosätta regler Spelare får inte komma överens om att bortse från någon regel eller från plikt som ådragits.

  •      -

    :

Matchspel – Diskvalifikation av båda sidorna. Slagspel – Diskvalifikation av berörda spelare. (Överenskommelse att spela i fel ordning i slagspel – se Regel 10-2c)

Document info
Document views536
Page views538
Page last viewedWed Jan 18 08:17:37 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments