X hits on this document

544 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 162

FÖRORD TILL DEN ENGELSKA UTGÅVAN

Med verkan den 1 januari 2004 kommer ansvaret och befogenheten för de styrande uppgifter som åvilar The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews att överföras till R&A Rules Limited.

Denna bok innehåller de Regler för Golfspel som kommer att gäl- la världen över från och med 1 januari 2004. Den representerar kul- men på fyra års arbete av The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews och United States Golf Association, efter överläggningar med andra golforganisationer från hela världen.

Även om den etablerade numreringen har bibehållits, och inga av de ändringar som gjorts väsentligen påverkar det sätt på vilket spelet spelas, representerar denna uppsättning regler den mest omfattande revisionen av Regler för Golfspel på tjugo år. En språk- mässig granskning av hela boken har genomförts och för första gång- en har ett definitivt samband etablerats mellan spelets etikett och själva reglerna. Dessa och andra större ändringar sammanfattas på sidorna 12 till 17.

Vid genomförandet av alla dessa ändringar har de båda styrande organisationerna haft i åtanke det konstanta behovet att klargöra och förenkla reglerna, närhelst detta är möjligt. Trots att dessa mål inte är lätta att förena tror vi att en rättvis och rimlig balans har uppnåtts.

Både R&A och USGA vill främja respekt för och åtföljande av reglerna, och bevara golfens integritet på alla nivåer. Vi avser att fort- sätta att arbeta i nära samband för att uppnå dessa mål till golfspe- lets fromma.

Document info
Document views544
Page views546
Page last viewedWed Jan 18 12:48:31 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments