X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 40 / 162

587 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 162

REGEL 1/2

1-4. Fall som inte täcks av reglerna Om en tveksam situation inte täcks av reglerna, bör beslut fattas i enlighet med rätt och billighet.

REGEL 2. MATCHSPEL

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

2-1. Allmänt En match består i att en sida spelar mot en annan över en fastställd rond såvida inte tävlingsledningen bestämt något annat.

I matchspel går spelet ut på att vinna hål. Ett hål vinns av den sida som har lägst score på hålet, om inte reglerna föreskriver annat. I en handicapmatch vinner lägst netto- score hålet.

Ställningen i matchen anges med uttrycken: så många ”hål upp” eller ”lika” (”all square”) och så många hål ”att spela”.

En sida är ”dormie” när den är lika många hål upp som det åter- står att spela.

2-2. Delat hål Ett hål delas om båda sidor hålar ut på samma score (respektive netto- score).

När en spelare har hålat ut och hans motspelare har ett slag kvar för att dela hålet, är hålet delat om spelaren därefter ådrar sig plikt.

2-3. Vinnare av match En match är vunnen när den ena sidan leder med fler hål (är fler hål upp) än det antal hål som återstår att spela. Om resultatet är oav- gjort kan tävlingsledningen förlänga den fastställda ronden med så många hål som krävs för att avgöra matchen.

37

Document info
Document views587
Page views589
Page last viewedSat Jan 21 00:23:09 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments