X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 41 / 162

651 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 162

38

REGEL 2

2-4. Skänka nästa slag, hålet eller matchen En spelare får skänka sin motspelares nästa slag när som helst förut- satt att motspelarens boll har stannat. Motspelaren anses ha hålat ut med sitt nästa slag och bollen får tas bort av endera sidan.

En spelare får skänka ett hål när som helst innan hålet har påbör- jats eller avslutats.

En spelare får skänka en match när som helst innan matchen har påbörjats eller avslutats.

En skänkning kan inte avböjas eller återtas. (Boll på hålkanten – se Regel 16-2)

2-5. Ovisshet om tillvägagångssätt. Tvister och protester Om det under matchspel uppstår en ovisshet eller tvist som spelarna inte kan lösa, får spelare inlägga protest (s.k. "claim") till tävlings- ledningen. Om ingen behörig representant för tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid, skall spelarna fortsätta matchen utan dröjsmål. Tävlingsledningen får bara behandla en protest, om spela- ren har upplyst sin motspelare om (i) att han lägger in protest, (ii) fakta kring situationen och (iii) att han vill att tävlingsledningen skall avgöra frågan. Detta måste han göra innan någon av spelarna i mat- chen slår ut från nästa tee, eller om det är sista hålet i matchen, innan alla spelare i matchen har lämnat green.

En protest som framförs senare får inte behandlas av tävlingsled- ningen, såvida den inte bygger på fakta som tidigare varit okända för den spelare som framför den, och denne fått fel information (Regel 6-2a och Regel 9) av en motspelare.

Efter att resultatet av matchen officiellt har tillkännagivits, får en senare inkommen protest endast behandlas av tävlingsledningen om denna är övertygad om att motspelaren visste att han lämnade fel information.

2-6. Allmän plikt Plikten för brott mot en regel i matchspel är förlust av hålet såvida inte reglerna anger något annat.

Document info
Document views651
Page views653
Page last viewedTue Jan 24 13:32:00 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments