X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 42 / 162

564 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 162

REGEL 3

REGEL 3. SLAGSPEL

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

3-1. Vinnare Den tävlare som spelat den fastställda ronden eller ronderna på lägst antal slag är vinnare.

I en handicaptävling är den tävlare vinnare, som har lägst netto- score för den fastställda ronden eller ronderna

3-2. Underlåtelse att håla ut Om en tävlare på något hål underlåter att håla ut och inte rättar sitt misstag innan han slår ett slag från nästa tee eller, om det rör sig om sista hålet på ronden, innan han lämnat sista green, är han diskvali- ficerad.

3-3. Ovisshet om tillvägagångssätt (”Alternativ boll”)

a. Tillvägagångssätt I slagspel får en tävlare, om han är osäker på sina rättigheter eller det korrekta tillvägagångssättet under spelet av ett hål, utan plikt avslu- ta hålet med två bollar.

Efter att den tveksamma situationen har uppstått och innan han vidtar någon ytterligare åtgärd skall tävlaren upplysa sin markör eller en medtävlare att han avser att spela två bollar samt vilken av bollarna han vill räkna om reglerna tillåter det. Om han inte gör detta gäller det som sägs i Regel 3-3b(ii).

Tävlaren måste informera tävlingsledningen om fakta rörande situ- ationen innan han lämnar in sitt scorekort. Om han inte gör detta är han diskvalificerad.

    • b.

      Fastställande av score på hålet

  • (i)

    Om den boll tävlaren i förväg valde att räkna har spelats i enlig- het med reglerna, är scoren med den bollen tävlarens score på hålet. Annars skall scoren med den andra bollen räknas om

39

Document info
Document views564
Page views566
Page last viewedThu Jan 19 13:28:07 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments