X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 44 / 162

650 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 162

REGEL 4

KLUBBOR OCH BOLLEN

R&A förbehåller sig rätten att när som helst ändra de regler som hand- lar om klubbor och bollar (se Bilagorna II och III) samt att göra tolkningar, respektive förändra tolkningarna av dessa regler.

REGEL 4. KLUBBOR

En spelare som är tveksam om en klubba överensstämmer med reglerna, bör rådfråga R&A.

En tillverkare som avser att tillverka en klubba bör sända ett pro- vexemplar till R&A för att få ett avgörande huruvida klubban över- ensstämmer med reglerna eller ej. Om tillverkaren inte sänder in ett provexemplar, eller inte avvaktar ett utslag innan han tillverkar och/eller marknadsför klubban, tar han på sig risken av ett utslag som säger att klubban inte överensstämmer med reglerna. Alla insända provexemplar blir R&A:s egendom i referenssyfte.

*Anmärkning: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs till Svenska Golfförbundet (SGF). SGF kommer endast i tvek- samma fall att hänskjuta frågan till R&A.

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

4-1. Utformning och konstruktion av klubbor

a. Allmänt Spelarens klubbor skall överensstämma med denna regel och de före- skrifter, specifikationer och tolkningar som ges i Bilaga II.

b. Slitage och förändring En klubba som överensstämmer med reglerna när den är ny, anses även överensstämma efter förslitning genom normalt bruk. Varje del av en klubba som avsiktligt ändrats, betraktas som ny och skall, i sitt ändrade skick, överensstämma med reglerna.

41

Document info
Document views650
Page views652
Page last viewedTue Jan 24 13:13:04 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments