X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 45 / 162

647 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 162

42

REGEL 4

4-2. Förändring av spelegenskaperna och främmande material

a. Förändring av spelegenskaperna En klubbas spelegenskaper får inte avsiktligt förändras genom juste- ring eller på annat sätt under spelet av en fastställd rond.

b. Främmande material Främmande material får inte anbringas på slagytan i syfte att påver- ka bollens rörelse.

 •      -

  eller -:

Diskvalifikation. 4-3. Skadade klubbor: Lagning eller ersättande med annan klubba

a. Skador under spelets normala gång Om, under en fastställd rond, en spelares klubba skadas under spe- lets normala gång, får spelaren:

 • (i)

  använda klubban i sitt skadade skick under resten av den fast- ställda ronden, eller

 • (ii)

  utan att otillbörligt fördröja spelet, laga klubban eller få den lagad, eller

 • (iii)

  som en ytterligare valmöjlighet, som endast får användas om klubban är oduglig för spel, ersätta klubban med vilken annan klubba som helst. Ersättandet får inte otillbörligt fördröja spe- let och får inte ske genom lån av en klubba som medförts för spel av någon annan som spelar på banan.

 •      -

  a:

Se föreskrift om plikt under Regel 4-4a eller b, och c. Anm: En klubba är oduglig för spel om den är väsentligt skadad, t.ex. att skaftet har blivit bucklat, kraftigt böjt eller gått av, eller att klubb- huvudet sitter löst, har lossnat helt eller har blivit tydligt deforme- rat, eller att greppet har lossnat. En klubba är inte oduglig för spel enbart därför att klubbans lie eller loft har ändrats, eller att klubb- huvudet fått repor.

b. Skador på annat sätt än under spelets normala gång Om, under en fastställd rond, en klubba skadas på annat sätt än under spelets normala gång, så att den inte längre överensstämmer med reglerna eller dess spelegenskaper ändrats, får spelaren inte använda

Document info
Document views647
Page views649
Page last viewedTue Jan 24 09:31:09 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments