X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 46 / 162

604 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 162

REGEL 4

eller ersätta klubban under resten av ronden.

c. Skador som inträffat före ronden En spelare får använda en klubba som skadats före en rond, under förutsättning att klubban i sitt skadade skick överensstämmer med reglerna.

Skador på en klubba vilka inträffat före ronden får lagas under ron- den, under förutsättning att spelegenskaperna inte ändras och att spe- let inte otillbörligt fördröjs.

  •      -

    b eller c:

Diskvalifikation (Otillbörligt dröjsmål – se Regel 6-7.)

4-4. Högst fjorton klubbor

a. Val och komplettering av klubbor Spelaren får inte starta en fastställd rond med fler än fjorton klubbor. Han får under ronden endast använda de klubbor han startat med. Om han startade med färre än fjorton klubbor, får han dock kom- plettera med valfritt antal klubbor, så länge det totala antalet inte överstiger fjorton. Komplettering med en eller flera klubbor får inte otillbörligt fördröja spelet (Regel 6-7) och spelaren får inte kom- plettera med eller låna en klubba som medförts för spel av någon annan som spelar på banan.

b. Partners får ha gemensamma klubbor Partners får ha gemensamma klubbor, under förutsättning att det totala antalet klubbor inte överstiger fjorton.

  •      -

    a eller b:

  •     

    :

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse av regeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett, dock högst två hål per rond. Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse av regeln skett, dock högst fyra slag per rond. Bogeytävling – Plikt som i matchspel. Poängbogey – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

43

Document info
Document views604
Page views606
Page last viewedSat Jan 21 20:02:38 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments