X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 47 / 162

444 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 162

44

REGEL 4/5

c. Övertalig klubba förklarad ur spel En eller flera klubbor som spelaren medför eller använder i strid med Regel 4-3a(iii) eller Regel 4-4, skall förklaras vara ur spel av spelaren till motspelaren i matchspel eller till hans markör eller en medtävlare i slagspel, omedelbart efter att det upptäckts att ett regelbrott har begåtts. Klubban eller klubborna får inte användas av spelaren under resten av den fastställda ronden.

  •      -

    c:

Diskvalifikation.

REGEL 5. BOLLEN

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

5-1. Allmänt Den boll spelaren använder, skall överensstämma med de krav som specificeras i Bilaga III.

Anm.: I tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1), kan tävlingsled- ningen föreskriva att den boll spelaren använder skall finnas med i senaste förteckningen över godkända bollar (List of Conforming Golf Balls) utgiven av R&A.

5-2. Främmande material Främmande material får inte anbringas på bollen i syfte att förändra dess spelegenskaper.

  •      -

    eller -:

Diskvalifikation.

5-3. Boll oduglig för spel En boll är oduglig för spel om den är synligt hackad, sprucken eller deformerad.

En boll är inte oduglig för spel enbart på grund av att lera eller

Document info
Document views444
Page views446
Page last viewedThu Dec 08 12:45:23 UTC 2016
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments