X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 48 / 162

658 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 162

REGEL 5

annat material har fastnat på den, eller för att ytan har repats eller skrapats, eller för att färglagret har skadats eller missfärgats.

Om en spelare har skäl att tro att hans boll har blivit oduglig för spel under spelet av det hål han spelar, får han utan plikt lyfta sin boll för att avgöra om så är fallet.

Innan spelaren lyfter bollen skall han meddela sin avsikt till sin motspelare i matchspel, eller sin markör eller en medtävlare i slag- spel, samt markera bollens läge. Han får därefter lyfta och under- söka bollen under förutsättning att han ger sin motspelare, markör eller medtävlare tillfälle att undersöka bollen och observera lyftandet och återplaceringen. Bollen får inte rengöras när den lyfts under Regel 5-3. Om spelaren helt eller delvis underlåter att följa detta förfarande, ådrar han sig ett slags plikt.

Om det fastställs att bollen blivit oduglig för spel under spelet av hålet, får spelaren ersätta bollen med en annan boll, som skall place- ras på den punkt där den ursprungliga bollen låg. I annat fall skall den ursprungliga bollen återplaceras. Om spelaren ersätter en boll när detta inte är tillåtet och han slår ett slag på den felaktigt nyinsatta bollen, ådrar han sig den allmänna plikten för brott mot Regel 5-3 men får ingen ytterligare plikt enligt denna regel eller Regel 15-1.

Om en boll går i bitar som följd av ett slag, skall slaget annulleras och spelaren skall spela en boll utan plikt så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades (se Regel 20-5).

  •      -

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. *Om en spelare ådrar sig den allmänna plikten för brott mot Regel 5-3, skall ingen ytterligare plikt enligt denna regel utgå. Anm: Om motspelaren, markören eller medtävlaren vill ifrågasätta påståendet att bollen blivit oduglig för spel, måste han göra detta innan spelaren spelar en annan boll. (Rengöring av boll som lyfts på green eller enligt någon annan regel

  • se Regel 21).

45

Document info
Document views658
Page views660
Page last viewedTue Jan 24 21:20:19 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments