X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 49 / 162

609 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 162

46

REGEL 6

SPELARENS ANSVAR

REGEL 6. SPELAREN

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

6-1. Regler Det är spelarens och hans caddies ansvar att känna till reglerna. Under en fastställd rond gäller att om spelarens caddie bryter mot en regel, ådrar sig spelaren den tillämpliga plikten.

6-2. Handicap

a. Matchspel Före starten av en match i en handicaptävling, bör spelarna fråga varandra om respektive handicap. Om en spelare börjar en match och har uppgivit en högre handicap än den han är berättigad till och detta påverkar det antal slag som skall ges eller fås, är han diskvalifi- cerad. I annat fall skall han spela med den handicap han uppgivit.

b. Slagspel För varje rond i en handicaptävling, skall tävlaren försäkra sig om att hans handicap finns angiven på scorekortet innan det lämnas in till tävlingsledningen. Om ingen handicap är angiven på scorekortet när han lämnar in det till tävlingsledningen (Regel 6-6b), eller om den angivna handicapen är högre än den han är berättigad till och detta påverkar det antal slag han får, är han diskvalificerad i handicaptäv- lingen. I annat fall gäller scoren.

Anm: Det är spelarens ansvar att känna till på vilka hål handicap- slag skall ges eller tas.

6-3. Starttid och grupper (”bollar”)

a. Starttid Spelaren skall starta på den tid som fastställts av tävlingsledningen.

b. Grupper (”bollar”)

Document info
Document views609
Page views611
Page last viewedSun Jan 22 03:58:48 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments