X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 50 / 162

513 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 162

REGEL 6

I slagspel skall tävlaren spela i samma grupp (”boll”) under hela ron- den, om inte tävlingsledningen beslutar om eller godkänner en ändring.

  •      -

    :

Diskvalifikation. (Bästboll och fyrboll – se Regel 30-3a och 31-2) Anmärkning: Svenska Golfförbundet (SGF) har beslutat att nedan- stående bestämmelse generellt skall tillämpas i tävlingar spelade enligt SGF:s spel- och tävlingshandbok: ”Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom fem minuter efter utsatt starttid, gäller följande. Om inga omständigheter föreligger som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, skall plikten för att inte starta i tid vara: Förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel. Plikten för ankomst senare än fem minuter är diskvalifikation.”

I tävlingsbestämmelserna kan denna generella bestämmelse upp- hävas.

6-4. Caddie Spelaren får ha hjälp av en caddie men han får inte ha mer än en cad- die åt gången.

  •      -

    :

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse av regeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett, dock högst två hål per rond. Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse av regeln skett, dock högst fyra slag per rond. Matchspel eller slagspel – Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål läggs plikten på nästa hål. En spelare som har mer än en caddie i strid mot denna regel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, säkerställa att han inte har mer än en caddie åt gången under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. Anm: Tävlingsledningen får i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1)

47

Document info
Document views513
Page views515
Page last viewedTue Jan 17 03:07:05 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments