X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 51 / 162

632 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 162

48

REGEL 6

förbjuda användandet av caddies eller begränsa vem en spelare får an- lita som caddie.

6-5. Boll Spelaren har ansvaret för att spela rätt boll. Spelaren bör sätta ett identifieringsmärke på sin boll.

6-6. Score i slagspel

a. Förande av scorekort Efter varje hål bör markören kontrollera scoren på hålet med tävla- ren och notera den. Efter avslutad rond, skall markören signera score- kortet och överlämna det till tävlaren. Om mer än en markör har fört kortet, skall var och en signera den del för vilken han är ansvarig.

b. Signering och inlämning av scorekortet Efter avslutad rond bör tävlaren kontrollera scoren på varje hål och reda ut eventuella tveksamheter med tävlingsledningen. Han skall för- säkra sig om att markören eller markörerna signerat scorekortet, sig- nera scorekortet själv och lämna in det till tävlingsledningen så snart som möjligt.

    •      -

      b: Diskvalifikation.

  • c.

    Ändring på scorekortet

Ingen ändring får göras på ett scorekort efter att tävlaren lämnat in det till tävlingsledningen.

d. Fel score på hål Tävlaren är ansvarig för att rätt bruttoscore finns angiven för varje hål på hans scorekort. Om han angivit lägre score än den verkliga för något hål, är han diskvalificerad. Om han angivit högre score än den verkliga för något hål, gäller denna score.

Anm. 1: Tävlingsledningen är ansvarig för summering av scorer och beräkning av resultat med den handicap som angivits på scorekortet

  • se Regel 33-5.

Anm. 2: I fyrboll slagspel – se även Regel 31-4 och 31-7a.

Document info
Document views632
Page views634
Page last viewedMon Jan 23 17:22:25 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments