X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 52 / 162

520 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 162

REGEL 6

6-7. Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel Spelaren skall spela utan otillbörligt dröjsmål och i enlighet med de riktlinjer för speltempo som kan ha fastställts av tävlingsledningen. Mellan avslutandet av ett hål och utslaget från nästa tee, får spelaren inte otillbörligt fördröja spelet.

 •      -

  :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. Bogeytävlingar – se Anm. 3 till Regel 32-1a. Poängbogeytävlingar – se Anm. 3 till Regel 32-1b. För därpå följande överträdelse – Diskvalifikation. Anm. 1: Om spelaren otillbörligt fördröjer spelet mellan två hål, för- dröjer han spelet på nästa hål och plikten läggs på detta hål. För bogey- och poängbogeytävlingar – se dock Regel 32. Anm. 2: För att förebygga långsamt spel får tävlingsledningen i täv- lingsbestämmelserna (Regel 33-1), fastställa riktlinjer för speltempo som kan innehålla maximalt tillåtna tider för att spela en fastställd rond, ett hål eller ett slag. I slagspel får tävlingsledningen i så fall modifiera plikten för brott mot denna regel enligt följande: Första överträdelsen – Ett slag Andra överträdelsen – Två slag För därpå följande överträdelse – Diskvalifikation.

6-8. Avbrott i spelet. Återupptagande av spelet a. När sådant är tillåtet Spelaren får inte avbryta spelet såvida inte:

 • (i)

  tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet,

 • (ii)

  han bedömer att risk för blixtnedslag föreligger,

 • (iii)

  han inväntar beslut från tävlingsledningen eller domare i en tvek- sam eller omtvistad fråga (se Regel 2-5 och 34-3), eller

 • (iv)

  han har annat godtagbart skäl härför, exempelvis plötslig sjuk- dom.

Dåligt väder är i sig inte godtagbart skäl för att avbryta spelet. Om spelaren avbryter spelet utan direkt tillstånd av tävlingsled- ningen, skall han så snart som möjligt underrätta denna. Gör han

49

Document info
Document views520
Page views522
Page last viewedTue Jan 17 11:58:34 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments