X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 53 / 162

565 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 162

50

REGEL 6

det och tävlingsledningen anser skälet godtagbart, pliktar han inte. I annat fall är han diskvalificerad.

Undantag i matchspel: Spelare som i matchspel överenskommer om att avbryta spelet, skall inte diskvalificeras såvida de inte därige- nom försenar tävlingen.

Anm: Att lämna banan är i sig inte avbrott i spelet. b. Förfarande när spelet avbryts av tävlingsledningen När spelet avbryts av tävlingsledningen och spelarna i en match eller ”boll” befinner sig mellan spelet av två hål, får de inte återuppta spe- let innan tävlingsledningen beordrat detta.

Om de har påbörjat spelet av ett hål får de avbryta spelet omedel- bart eller fortsätta spelet av hålet, förutsatt att de gör detta utan dröjs- mål. Om spelarna väljer att fortsätta spelet av hålet får de avbryta spe- let innan hålet är avslutat. I varje fall skall spelet avbrytas efter att hålet är avslutat.

Spelarna skall återuppta spelet när tävlingsledningen har beordrat att så skall ske.

  •      -

    b:

Diskvalifikation. Anm: Tävlingsledningen får i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) föreskriva att, i fall av hotande fara, spelet skall avbrytas omedelbart efter det att tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet. Om en spe- lare då inte omedelbart avbryter spelet är han diskvalificerad, såvida inga omständigheter skulle motivera upphävande av denna plikt enligt Regel 33-7.

c. Lyfta bollen när spelet avbrutits När en spelare avbryter spelet av ett hål enligt Regel 6-8a, får han lyfta sin boll utan plikt endast om tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet eller om det finns ett godtagbart skäl att lyfta den. Innan spe- laren lyfter sin boll skall dess läge markeras. Om spelaren avbryter spelet och lyfter sin boll utan särskilt tillstånd av tävlingsledningen skall han, när han meddelar detta till tävlingsledningen (Regel 6-8a) samtidigt meddela att han lyft sin boll.

Om spelaren lyfter bollen utan ett godtagbart skäl härtill, om han underlåter att markera bollens läge innan han lyfter den, eller om han

Document info
Document views565
Page views567
Page last viewedThu Jan 19 14:53:46 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments