X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 54 / 162

580 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 162

REGEL 6/7

underlåter att meddela att han lyft bollen, ådrar han sig ett slags plikt.

d. Förfarande när spelet återupptas Spelet skall återupptas från den punkt där det avbröts, även om det- ta sker på en efterföljande dag. Spelaren skall antingen innan eller när spelet återupptas, förfara på följande sätt:

 • (i)

  Om spelaren har lyft bollen, skall han, förutsatt att han var berät- tigad att lyfta den enligt Regel 6-8c, placera en boll på den punkt varifrån den ursprungliga bollen lyftes. I annat fall skall den ursprungliga bollen placeras på den punkt varifrån den lyftes.

 • (ii)

  Om spelaren var berättigad att lyfta sin boll enligt Regel 6-8c och ej gjort detta, får han lyfta, rengöra och återplacera bollen, eller sätta in en ny boll och placera denna på den punkt varifrån den ursprungliga bollen lyftes. Innan bollen lyfts skall dess läge markeras.

 • (iii)

  Om spelarens boll eller bollmarkering rubbats (även av vind och vatten) under avbrott i spelet, skall en boll eller bollmarkering placeras på den punkt varifrån den ursprungliga bollen eller boll- markeringen rubbades.

Anm: Om den punkt där bollen skall placeras inte går att bestäm- ma skall den uppskattas och bollen placeras på den uppskattade punk- ten. Föreskrifterna i Regel 20-3c är ej tillämpliga.

 •      -

  c eller d:

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. *Om en spelare ådrar sig den allmänna plikten för brott mot Regel 6-8d, utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel 6-8c.

REGEL 7. ÖVNING

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

7-1. Före eller mellan ronderna a. Matchspel På dag för en matchtävling får en spelare övningsspela på banan före

51

Document info
Document views580
Page views582
Page last viewedFri Jan 20 18:19:58 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments