X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 57 / 162

575 views

0 shares

0 downloads

0 comments

57 / 162

54

REGEL 8/9

ning, men därvid får greenen inte vidröras. Inget märke får placeras någonstans för att markera en linje för puttning.

  •     

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. Anm: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna för en lagtäv- ling (Regel 33-1), tillåta varje lag att utse en person som får ge råd (och visa en linje för puttning) till medlemmarna i laget. Tävlings- ledningen kan fastställa bestämmelser för hur en sådan person skall utses och tillåtas agera. Denna person skall namnges till tävlingsled- ningen innan han ger råd.

REGEL 9. UPPLYSNING OM ANTALET SLAG

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

9-1. Allmänt Antalet slag en spelare har, innefattar eventuella pliktslag han ådragit sig.

9-2. Matchspel

a. Upplysning om antalet slag En motspelare är under spelet av ett hål berättigad att av spelaren få veta hur många slag denne har och, efter spelet av ett hål, hur många slag som spelaren haft på det just avslutade hålet.

b. Fel information En spelare får inte ge fel information till sin motspelare. Om en spe- lare ger fel information förlorar han hålet.

En spelare anses ha givit fel information om han: (i) underlåter att informera sin motspelare så snart som möjligt om

att han har ådragit sig plikt, såvida han inte (a) uppenbart hand- lade enligt en regel som medförde plikt och motspelaren obser- verade detta eller (b) rättar misstaget innan motspelaren slår sitt nästa slag, eller

Document info
Document views575
Page views577
Page last viewedFri Jan 20 02:39:43 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments