X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 58 / 162

522 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 162

REGEL 9/10

  • (ii)

    under spelet av ett hål ger felaktig upplysning angående antalet slag han har och inte rättar misstaget innan motspelaren utför sitt nästa slag, eller

  • (iii)

    ger felaktig upplysning angående antalet slag han hade efter avslutandet av ett hål och detta påverkar motspelarens uppfatt- ning om resultatet av hålet, såvida han inte rättar misstaget innan någon spelare utför ett slag från nästa tee eller, om det rör sig om sista hålet i matchen, innan alla spelare lämnar greenen.

En spelare har givit fel information även om detta beror på att han inte tagit upp en plikt som han inte visste att han hade ådragit sig. Spelaren är ansvarig för att kunna reglerna.

9-3. Slagspel En tävlare som ådragit sig plikt bör informera sin markör om detta så snart som möjligt.

SPELORDNING

REGEL 10. SPELORDNING

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

10-1. Matchspel

a. När spelet på ett hål börjar Vilken sida som har honnören på första tee bestäms av startlistan. Om sådan saknas bör man avgöra honnören genom att lotta.

Den sida som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om ett hål har delats behåller den sida honnören som hade den på föregående tee.

b. Under spelet av hålet Efter att båda spelarna har börjat spelet på hålet spelas den boll först, som ligger längst från hålet. Om bollarna ligger på samma avstånd från hålet, eller deras lägen i förhållande till hålet inte går att avgöra,

55

Document info
Document views522
Page views524
Page last viewedTue Jan 17 13:31:31 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments