X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 59 / 162

656 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 162

56

REGEL 10

bör man avgöra vilken boll som skall spelas först genom att lotta.

Undantag: Regel 30-3c (bästboll och fyrboll matchspel). Anm: När den ursprungliga bollen inte skall spelas som den lig- ger och spelaren skall spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5), bestäms spelordningen av den plats varifrån det föregående slaget slogs. När en boll får spelas från en annan plats än där det föregående slaget slogs, bestäms spelordningen av den plats där den ursprungliga bollen stannade.

c. Spela i fel ordning Om en spelare spelar när hans motspelare skulle ha spelat, utgår ingen plikt, men motspelaren får omedelbart begära att spelaren annullerar det slag som slogs och i rätt ordning spelar en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5).

10-2. Slagspel

a. När spelet på ett hål börjar Vilken tävlare som har honnören på första tee bestäms av startlistan. Om sådan saknas bör man avgöra honnören genom att lotta.

Tävlaren med lägsta scoren på ett hål, har honnören på nästa tee. Tävlaren med näst lägsta scoren slår ut därefter och så vidare. Om två eller flera tävlare har samma score på ett hål, slår de från nästa tee ut i samma ordning som från föregående tee.

b. Under spelet av hålet Efter att tävlarna har börjat spelet på hålet spelas den boll först, som ligger längst från hålet. Om två eller flera bollar ligger på samma avstånd från hålet, eller deras lägen i förhållande till hålet inte går att bestäm- ma, bör den boll som skall spelas först avgöras genom att lotta.

Undantag: Regel 22 (hjälpande eller störande boll) och 31-5 (fyr- boll slagspel).

Anm: När den ursprungliga bollen inte skall spelas som den lig- ger och spelaren skall spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5), bestäms spelordningen av den plats varifrån det föregående slaget

Document info
Document views656
Page views658
Page last viewedTue Jan 24 20:21:54 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments