X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 60 / 162

583 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 162

REGEL 10/11

slogs. När en boll får spelas från en annan plats än där det föregående slaget slogs, bestäms spelordningen av den plats där den ursprung- liga bollen stannade.

c. Spela i fel ordning Om en tävlare spelar det är någon annans tur, utgår ingen plikt och bollen spelas som den ligger. Om emellertid tävlingsledningen finner att tävlarna har kommit överens om att spela i fel ordning i avsikt att ge en av dem en fördel, är de diskvalificerade.

(Utföra ett slag medan annan boll är i rörelse efter ett slag från green

  • se Regel 16-1f)

(Felaktig spelordning i threesome och foursome slagspel – se Regel 29-3)

10-3. Provisorisk boll eller andra boll från tee Om en spelare spelar en provisorisk boll eller en andra boll från tee, skall han göra det efter det att hans motspelare eller medtävlare har slagit sitt första slag. Om en spelare spelar en provisorisk eller andra boll när det är någon annans tur, gäller Regel 10-1c eller 10-2c.

TEE (UTSLAGSPLATSEN)

REGEL 11. TEE (UTSLAGSPLATSEN)

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

11-1. Allmänt När spelarens boll skall placeras innanför tees gränser (”peggas”) skall den läggas på markytan innanför tee, däri inbegripet en oregelbundenhet på ytan (vare sig skapad av spelaren eller inte), eller en peg placerad i eller på tees yta, eller sand eller annat naturlig substans som placerats på tees yta.

57

Document info
Document views583
Page views585
Page last viewedFri Jan 20 22:29:22 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments