X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 62 / 162

551 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 162

REGEL 11/12

11-5. Spela från fel tee Föreskrifterna i Regel 11-4 är tillämpliga.

SPEL PÅ BOLLEN

REGEL 12. LETA EFTER OCH IDENTIFIERA BOLLEN

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

12-1. Leta efter bollen. Se bollen Under letande efter bollen, var som helst på banan, får spelaren vid- röra och böja högt gräs, vass, säv, ljung, buskar och liknande men endast i den utsträckning som behövs för att finna och identifiera bollen och under förutsättning att detta inte förbättrar bollens läge, området för hans avsedda stans eller sving, eller hans spellinje.

Spelaren är inte nödvändigtvis berättigad att se sin boll när han slår ett slag.

I ett hinder får spelaren, om en boll förmodas vara täckt av lösa naturföremål eller sand, genom att känna eller kratta med en klub- ba eller på annat sätt, ta bort så många lösa naturföremål eller så myck- et sand att han kan se en del av bollen. Om mer än nödvändigt tas bort, utgår ingen plikt och bollen skall övertäckas så att endast en del av den är synlig. Om bollen rubbas vid borttagandet, utgår ingen plikt och bollen skall återplaceras och om så behövs övertäckas. Beträffande borttagande av lösa naturföremål utanför ett hinder, se Regel 23.

Om en boll som ligger i ett onormalt markförhållande oavsiktligt rubbas under sökande, utgår ingen plikt och bollen skall återplace- ras, såvida inte spelaren väljer att förfara enligt Regel 25-1b. Om spelaren återplacerar bollen, får han fortfarande förfara enligt Regel 25-1b om denna är tillämplig.

Om en boll förmodas ligga i vatten i ett vattenhinder, får spelaren

59

Document info
Document views551
Page views553
Page last viewedWed Jan 18 23:08:30 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments