X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 63 / 162

588 views

0 shares

0 downloads

0 comments

63 / 162

60

REGEL 12

känna efter den med en klubba eller på annat sätt. Om bollen där- vid rubbas skall den återplaceras, såvida inte spelaren väljer att för- fara enligt Regel 26-1. Spelaren får ingen plikt för att ha orsakat att bollen rörde sig förutsatt att bollens rörelse direkt kan hänföras till själva letandet. I annat fall ådrar sig spelaren ett pliktslag enligt Regel 18-2a.

  •      -

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

12-2. Identifiera bollen Ansvaret för att spela rätt boll vilar på spelaren. Varje spelare bör sätta ett identifieringsmärke på sin boll.

Utom i ett hinder gäller att om en spelare har skäl att tro att en boll är hans, får han lyfta bollen utan plikt för att identifiera den.

Innan spelaren lyfter bollen, skall han anmäla sin avsikt till mot- spelaren i matchspel eller markören eller en medtävlare i slagspel och markera bollens läge. Han får sedan lyfta bollen och identifiera den, förutsatt att han ger sin motspelare, markör eller medtävlare tillfälle att iaktta lyftandet och återplaceringen. Bollen får inte rengöras mer än vad som krävs för identifieringen när den lyfts under Regel 12-2. Om spelaren helt eller delvis underlåter att följa detta förfarande, eller om han lyfter sin boll för identifiering i ett hinder, ådrar han sig ett slags plikt.

Om den lyfta bollen är spelarens boll skall den återplaceras. Om han underlåter att göra detta ådrar han sig den allmänna plikten för brott mot Regel 12-2, men det utgår ingen ytterligare plikt enligt denna regel.

*     -: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. *Om en spelare ådrar sig den allmänna plikten för brott mot regel 12-2, utgår ingen ytterligare plikt enligt denna regel.

Document info
Document views588
Page views590
Page last viewedSat Jan 21 00:28:32 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments