X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 64 / 162

550 views

0 shares

0 downloads

0 comments

64 / 162

REGEL 13

REGEL 13. BOLLEN SPELAS SOM DEN LIGGER

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

13-1. Allmänt Bollen skall spelas som den ligger, såvida inte reglerna föreskriver något annat.

(Boll i vila rubbad – se Regel 18)

13-2. Förbättra läge, område för avsedd stans eller sving, eller spellinje En spelare får inte förbättra eller låta förbättra: bollens plats eller läge, området för sin avsedda stans eller sving, sin spellinje eller en rimlig förlängning av denna bortom hålet, eller det område i vilket han skall droppa eller placera en boll, genom någon av följande åtgärder: flytta, böja eller bryta något växande eller fast (inklusive oflyttbara hindrande föremål och föremål som utvisar out-of-bounds), skapa eller jämna ut ojämnheter på ytan, ta bort eller pressa ned sand, lös jord, uppslagna torvor som åter- placerats, skuren grästorv som utlagts, eller ta bort dagg, rimfrost eller vatten. Spelaren ådrar sig dock ingen plikt om åtgärden utförs när han: intar sin stans på ett naturligt sätt utför ett slag eller baksvingen för ett slag som sedan utförs tee skapar eller jämnar ut ojämnheter på ytan (Regel 11-1), eller green tar bort sand och lös jord eller reparerar skador (Regel 16-1). Klubban får grundas endast helt lätt och får inte pressas mot mar- ken. Undantag: Boll i hinder – se Regel 13-4.

61

Document info
Document views550
Page views552
Page last viewedWed Jan 18 18:43:42 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments