X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 65 / 162

641 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 162

62

REGEL 13

13-3. Bygga underlag för stans En spelare är berättigad att placera sina fötter stadigt på marken när han tar sin stans, men han får inte bygga ett underlag för sin stans.

13-4. Boll i hinder. Förbjudna åtgärder Innan spelaren utför ett slag på en boll, som är i ett hinder (vare sig bunker eller vattenhinder) eller som lyfts från ett hinder och får eller skall droppas eller placeras i hindret, får spelaren inte, utom när reglerna föreskriver annat:

 • a.

  Pröva hindrets eller något liknande hinders beskaffenhet,

 • b.

  Vidröra marken i hindret eller vattnet i ett vattenhinder med han- den eller en klubba, eller

 • c.

  Vidröra eller flytta ett löst naturföremål som ligger i eller berör hindret.

Undantag:

 • 1.

  Under förutsättning att ingenting görs som innebär att hindrets beskaffenhet prövas eller att bollens läge förbättras pliktar spela- ren inte om han (a) vidrör marken i ett hinder eller vattnet i ett vattenhinder som en följd av att han faller eller för att undvika att falla, när han tar bort ett hindrande föremål, när han mäter avstånd eller hämtar, lyfter, placerar eller återplacerar en boll enligt någon regel eller (b) placerar sina klubbor i ett hinder.

 • 2.

  Spelaren eller hans caddie får efter slaget, utjämna sand eller jord i hindret under förutsättning att, om bollen är kvar i hindret, eller har lyfts från hindret och får eller skall droppas eller placeras i hin- dret, ingenting görs som förbättrar bollens läge eller hjälper spela- ren i hans fortsatta spel av hålet.

Anm: När som helst, inklusive vid adressering och i baksvingen före slaget får spelaren med klubban eller på annat sätt vidröra hindrande föremål, konstruktioner som av tävlingsledningen förklarats vara orga- nisk del av banan, eller gräs, buskar, träd eller andra växande föremål.

 •     

  :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. (Leta efter bollen – se Regel 12-1) (Lättnad för boll i vattenhinder – se Regel 26)

Document info
Document views641
Page views643
Page last viewedTue Jan 24 01:14:04 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments