X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 66 / 162

635 views

0 shares

0 downloads

0 comments

66 / 162

REGEL 14

REGEL 14. SLAG

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

14-1. Riktigt slag Bollen skall slås med ett riktigt slag med klubbhuvudet och får inte fösas eller skyfflas.

14-2. Hjälp och skydd När en spelare utför ett slag, får han inte:

  • a.

    ta emot fysisk hjälp eller skydd mot naturkrafterna, eller

  • b.

    tillåta sin caddie, sin partner eller sin partners caddie att stå på eller

nära intill en förlängning av spellinjen eller puttlinjen bakom bollen.

  •      -

    eller -:

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

14-3. Konstlade hjälpmedel och ovanlig utrustning R&A förbehåller sig rätten att när som helst ändra de regler som gäl- ler för konstlade hjälpmedel och ovanlig utrustning samt att göra tolkningar, respektive förändra tolkningarna av dessa regler. En spe- lare som är tveksam om användandet av en produkt strider mot Regel 14-3 bör rådfråga R&A*.

En tillverkare kan skicka in ett provexemplar till R&A av en pro- dukt som skall tillverkas, för att få ett avgörande om dess användande under en fastställd rond skulle medföra att spelaren bröt mot Regel 14-3. Detta provexemplar blir R&A:s egendom i referenssyfte. Om tillverkaren inte sänder in ett provexemplar innan han tillverkar och/eller saluför produkten påtar han sig risken för att produkten genom beslut kan förklaras strida mot golfreglerna. *Anmärkning: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet (SGF). SGF kommer endast i tveksamma fall hänskjuta frågan till R&A.

Med undantag för när reglerna medger annat, får spelaren under

63

Document info
Document views635
Page views637
Page last viewedMon Jan 23 19:19:45 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments