X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 68 / 162

578 views

0 shares

0 downloads

0 comments

68 / 162

REGEL 14/15

utföra ett slag, men han får inte dröja med sitt slag för att vind eller strömmar skall förbättra bollens läge. En boll i rörelse i vatten i ett vattenhinder får lyftas om spelaren väljer att tillämpa Regel 26.

  •      -

    eller -:

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

REGEL 15. NYINSATT BOLL. FEL BOLL

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

15-1. Allmänt Spelaren måste håla ut med den boll han spelade från tee, såvida inte den bollen är förlorad, out-of-bounds eller spelaren ersätter den genom att sätta in en ny boll, vare sig detta är tillåtet eller inte (se Regel 15-2). Om spelaren spelar fel boll, se Regel 15-3.

15-2. Nyinsatt boll En spelare får ersätta en boll genom att sätta in en ny boll när han handlar enligt en regel som tillåter spelaren att spela, droppa eller pla- cera en annan boll för att avsluta hålet. Den nyinsatta bollen blir spe- larens boll i spel.

Om en spelare ersätter sin boll genom att sätta in en ny boll när detta inte är tillåtet enligt reglerna blir denna nyinsatta boll inte fel boll, den blir spelarens boll i spel. Om misstaget inte rättas såsom före- skrives i Regel 20-6 och spelaren slår ett slag på den felaktigt nyinsat- ta bollen, ådrar han sig den plikt som föreskrivs i den tillämpliga regeln. I slagspel skall han spela ut hålet med den nyinsatta bollen.

(Spel från fel plats – se Regel 20-7)

15-3. Fel boll

a. Matchspel Om en spelare slår ett slag fel boll, som inte är i ett hinder, förlo- rar han hålet.

65

Document info
Document views578
Page views580
Page last viewedFri Jan 20 08:22:13 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments