X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 69 / 162

571 views

0 shares

0 downloads

0 comments

69 / 162

66

REGEL 15/16

Det utgår ingen plikt om en spelare slår ett slag fel boll i ett hin- der. Slag som slås på fel boll i ett hinder räknas inte i spelarens score.

Om den felaktiga bollen tillhör en annan spelare, skall dess ägare placera en boll på den punkt varifrån första slaget på fel boll spelades.

Om spelaren och motspelaren förväxlar bollarna under spelet av ett hål, förlorar den hålet, som först slog ett slag på fel boll som inte var i ett hinder. Om detta inte kan avgöras, skall hålet spelas ut med de förväxlade bollarna.

b. Slagspel Om en tävlare slår ett eller flera slag fel boll, som inte är i ett hin- der, ådrar har sig två slags plikt.

Det utgår ingen plikt om en tävlare slår ett slag fel boll i ett hin- der. Slag som slås på fel boll i ett hinder räknas inte i tävlarens score.

Tävlaren måste rätta sitt misstag genom att spela rätt boll eller genom att förfara enligt reglerna. Om han underlåter att rätta sitt misstag innan han slår ett slag från nästa tee eller, i fråga om sista hålet, underlåter att meddela sin avsikt att rätta misstaget innan han läm- nar greenen, är han diskvalificerad.

Slag som en tävlare gör på fel boll räknas inte i hans score. Om den felaktiga bollen tillhör en annan tävlare, skall dess ägare placera en boll på den punkt varifrån första slaget på fel boll spelades.

(Läget ändrat för boll som skall placeras eller återplaceras – se Regel 20-3b)

(Platsen kan ej bestämmas – se Regel 20-3c)

GREEN

REGEL 16. GREEN

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

Document info
Document views571
Page views573
Page last viewedThu Jan 19 21:51:53 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments