X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 70 / 162

625 views

0 shares

0 downloads

0 comments

70 / 162

REGEL 16

16-1. Allmänt a. Vidröra puttlinjen Puttlinjen får inte vidröras med följande undantag:

 • (i)

  spelaren får ta bort lösa naturföremål, förutsatt att han inte pres- sar ner någonting,

 • (ii)

  spelaren får placera klubban framför bollen när han adresserar den, förutsatt att han inte pressar ner någonting,

 • (iii)

  vid mätning – Regel 18-6,

 • (iv)

  när man lyfter en boll – Regel 16-1b,

 • (v)

  när man pressar ner en bollmarkering,

 • (vi)

  när man reparerar gamla hålpluggar eller nedslagsmärken på green – Regel 16-1c, och

 • (vii)

  när man tar bort flyttbara hindrande föremål – Regel 24-1.

(Visa linje för puttning på green – se Regel 8-2b)

b. Lyfta och rengöra bollen En boll på green får lyftas och om så önskas rengöras. Bollens läge skall markeras innan den lyfts och bollen skall återplaceras (se Regel 20-1)

c. Lagning av hålpluggar, nedslagsmärken och andra skador Spelaren får laga en gammal hålplugg eller nedslagsmärken på green, vare sig spelarens boll ligger på green eller inte. Om en boll eller boll- markering oavsiktligt rubbas under sådan lagning, skall bollen eller bollmarkeringen återplaceras. Spelaren får ingen plikt förutsatt att bollens rörelse direkt kan hänföras till själva åtgärden att laga en gam- mal hålplugg eller nedslagsmärke på green. I annat fall ådrar sig spe- laren ett slags plikt enligt Regel 18-2a.

Andra skador på green får inte lagas om det kan hjälpa spelaren i hans fortsatta spel av hålet.

d. Pröva ytan Under spelet av ett hål får spelaren inte pröva ytan på green genom att rulla en boll eller genom att rugga upp eller skrapa på ytan.

e. Stå grensle över eller på puttlinjen Spelaren får inte utföra ett slag green med en stans som grenslar över, eller har endera foten på, puttlinjen eller dess förlängning bak- om bollen.

67

Document info
Document views625
Page views627
Page last viewedMon Jan 23 08:33:17 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments