X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 71 / 162

645 views

0 shares

0 downloads

0 comments

71 / 162

68

REGEL 16/17

f. Spela medan annan boll är i rörelse Spelaren får inte utföra ett slag när en annan boll är i rörelse efter ett slag från green. Om en spelare gör detta utgår dock ingen plikt om det var hans tur att spela.

(Lyfta hjälpande eller störande boll medan annan boll är i rörelse

  • se Regel 22)

  •      -

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. (Placering av caddie eller partner – se Regel 14-2) (Fel green – se Regel 25-3)

16-2. Boll på hålkanten När en del av bollen sticker ut över hålkanten har spelaren, efter att han utan onödigt dröjsmål kommit fram till hålet, ytterligare tio sekunder på sig att avgöra om bollen har stannat. Om bollen inom denna tid inte har fallit ned i hålet, anses den ha stannat. Faller den efter denna tid ned i hålet, anses spelaren ha hålat ut med sitt före- gående slag och han skall lägga ett pliktslag till sin score på hålet. I övrigt utgår ingen plikt enligt denna regel.

(Otillbörligt dröjsmål – se Regel 6-7)

REGEL 17. FLAGGSTÅNGEN

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

17-1. Flaggstången passad, borttagen eller upplyft Var som helst på banan får spelaren ha flaggstången passad, bortta- gen eller upplyft för att visa hålets läge innan han utför ett slag.

Om flaggstången inte är passad, urtagen eller upplyft innan spela- ren utför ett slag, får den inte passas, tas bort eller lyftas upp under slaget, eller medan spelarens boll är i rörelse, om detta skulle kunna påverka bollens rörelse.

Anm. 1: Om flaggstången står i hålet och någon står nära hålet

Document info
Document views645
Page views647
Page last viewedTue Jan 24 07:58:06 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments