X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 72 / 162

614 views

0 shares

0 downloads

0 comments

72 / 162

REGEL 17

medan ett slag utförs anses denne passa flaggstången.

Anm. 2: Om flaggstången före slaget är passad, borttagen eller upp- lyft av någon med spelarens vetskap och spelaren inte protesterat, anses spelaren ha godkänt detta.

Anm. 3: Om någon passar eller håller upp flaggstången medan ett slag utförs, anses denne passa flaggstången tills dess bollen har stannat.

17-2. Passning utan godkännande Om en motspelare eller dennes caddie i matchspel eller en medtävlare eller dennes caddie i slagspel, utan spelarens godkännande eller vetskap, passar, tar bort eller lyfter upp flaggstången under slaget eller medan bollen är i rörelse, och åtgärden skulle kunna påverka bollens rörelse, ådrar sig motspelaren eller medtävlaren den tillämpliga plikten.

*     - eller -: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. *Om en överträdelse av Regel 17-2 inträffar i slagspel och tävlarens boll sedan träffar flaggstången, den person som passade denna eller någonting denne medför, ådrar sig tävlaren ingen plikt. Bollen skall spelas som den ligger såvida inte slaget utfördes på green. I så fall annulleras slaget och bollen skall återplaceras och spelas om.

17-3. Boll träffar flaggstång eller person som passar flaggstången Spelarens boll får inte träffa:

 • a.

  Flaggstången när den är passad, borttagen eller upplyft,

 • b.

  Den person som passar eller håller upp flaggstången, eller

 • c.

  Flaggstången när den står i hålet utan att vara passad, när slaget har

utförts på green. Undantag: När flaggstången är passad, borttagen eller upplyft utan spelarens godkännande – se Regel 17-2.

 •      -

  :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag och bollen skall spelas som den ligger.

69

Document info
Document views614
Page views616
Page last viewedSun Jan 22 13:22:42 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments