X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 73 / 162

642 views

0 shares

0 downloads

0 comments

73 / 162

70

REGEL 17/18

17-4. Boll vilar mot flaggstången När flaggstången står i hålet, och en spelares boll vilar mot denna utan att vara hålad, får spelaren, eller någon annan som han ger tillåtelse, röra eller ta bort flaggstången. Om bollen då faller ned i hålet anses spelaren ha hålat ut med sitt senaste slag. I annat fall skall bollen, om den rubbats, placeras på kanten av hålet, utan plikt.

BOLL SOM RUBBAS, PÅVERKAS ELLER STOPPAS

REGEL 18. BOLL I VILA RUBBAD

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

18-1. Av något utomstående Om en boll i vila rubbas av något utomstående, utgår ingen plikt och bollen skall återplaceras.

(Spelarens boll i vila rubbad av annan boll – se Regel 18-5)

18-2. Av spelare, partner, caddie eller utrustning a. Allmänt När en spelares boll är i spel, gäller att om:

  • (i)

    spelaren, hans partner eller någon av deras caddies lyfter eller rub- bar den, vidrör den avsiktligt (annat än med klubban vid adres- sering) eller orsakar att bollen rör sig på annat sätt än som tillåts enligt någon regel, eller

  • (ii)

    spelarens eller partnerns utrustning orsakar att bollen rör sig, ådrar sig spelaren ett slags plikt. Om bollen rubbas skall den återplace- ras såvida inte bollens rörelse inträffar efter att spelaren har påbör- jat slaget eller baksvingen före slaget och slaget utförs.

Enligt reglerna utgår inte någon plikt om en spelare oavsiktligt orsa- kar att hans boll rör sig vid någon av följande omständigheter:

Document info
Document views642
Page views644
Page last viewedTue Jan 24 01:43:09 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments