X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 74 / 162

603 views

0 shares

0 downloads

0 comments

74 / 162

REGEL 18

Letande efter en boll i ett hinder täckt av lösa naturföremål eller sand, efter en boll i ett onormalt markförhållande eller efter en boll som tros vara i vatten i ett vattenhinder – Regel 12-1 Lagning av en gammal hålplugg eller ett nedslagsmärke – Regel 16-1c Mätning – Regel 18-6 Lyftande av en boll enligt en regel – Regel 20-1 Placering eller återplacering av en boll enligt en regel – Regel 20-3a Borttagande av ett löst naturföremål green – Regel 23-1 Borttagande av flyttbara hindrande föremål – Regel 24-1 b. Boll som rör sig efter adressering Om en spelares boll i spel rör sig efter att han har adresserat den (annat än som resultat av ett slag), anses spelaren ha rubbat bollen och han ådrar sig ett slags plikt. Bollen skall återplaceras såvida inte bollens rörelse inträffade efter att spelaren har påbörjat slaget eller baksving- en före slaget och slaget utförs.

18-3. Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel

a. Under letande När man letar efter en spelares boll gäller att om en motspelare, den- nes caddie eller utrustning, rubbar bollen, vidrör den eller orsakar att den rör sig, utgår ingen plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras.

b. Annat än under letande När man inte letar efter en spelares boll gäller att om en motspelare, dennes caddie eller utrustning, rubbar bollen, vidrör den eller orsa- kar att den rör sig, utöver vad som är tillåtet enligt reglerna, ådrar sig motspelaren ett slags plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras.

(Spel på fel boll – se Regel 15-3) (Boll rubbad vid mätning – se Regel 18-6) 18-4. Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel Om en medtävlare, dennes caddie eller utrustning, rubbar spelarens boll, vidrör den eller orsakar att den rör sig, utgår ingen plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras.

(Spel på fel boll – se Regel 15-3)

71

Document info
Document views603
Page views605
Page last viewedSat Jan 21 19:56:54 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments