X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 75 / 162

500 views

0 shares

0 downloads

0 comments

75 / 162

72

REGEL 18/19

18-5. Av annan boll Om en boll i spel som har stannat rubbas av en annan boll som är i rörelse efter ett slag, skall den boll som rubbats återplaceras. 18-6. Boll rubbas vid mätning Om en boll eller bollmarkering rubbas vid mätning medan man handlar enligt, eller avgör hur man skall tillämpa, en regel skall bol- len eller bollmarkeringen återplaceras. Det utgår ingen plikt förut- satt att bollens eller bollmarkeringens rörelse direkt kan hänföras till själva mätningen. I annat fall gäller föreskrifterna i Regel 18-2a, 18-3b eller 18-4.

*    : Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag. *Om en spelare, som är skyldig att återplacera en boll, underlåter att göra detta ådrar han sig den allmänna plikten enligt Regel 18. Det utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel 18, utom i fall av felaktigt nyinsatt boll (Regel 15-2).

Anm. 1: Om en boll som skall återplaceras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.

Anm. 2: Om det ursprungliga läget för en boll som skall placeras eller återplaceras har ändrats, se Regel 20-3b.

Anm. 3: Om det är omöjligt att bestämma den punkt där bollen skall placeras, se Regel 20-3c.

REGEL 19. BOLL I RÖRELSE PÅVERKAD ELLER STOPPAD

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

19-1. Av något utomstående Om en boll i rörelse oavsiktligt påverkas eller stoppas av något utom- stående är det en tillfällighet i banan och ingen plikt ådrages. Bollen skall spelas som den ligger med undantag för: a. Om en boll som är i rörelse efter ett slag annat än på green hamnar

i eller på något utomstående som är i rörelse eller är levande, skall

Document info
Document views500
Page views502
Page last viewedThu Dec 22 07:16:10 UTC 2016
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments