X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 76 / 162

477 views

0 shares

0 downloads

0 comments

76 / 162

REGEL 19

spelaren, på spelfältet eller i ett hinder, droppa bollen eller, på green, placera bollen så nära som möjligt den plats där det utomstående befann sig när bollen hamnade i eller på det. b. Om en boll som är i rörelse efter ett slag green påverkas eller stop- pas av eller hamnar i eller på, något utomstående som är i rörelse eller är levande, med undantag för en mask eller insekt, annulle- ras slaget. Bollen skall återplaceras och slaget spelas om. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.(Spelarens boll påverkas eller stoppas av en annan spe- lares boll – se Regel 19-5) Anm: Om domaren eller tävlingsledningen kommer fram till att en boll avsiktligt påverkats eller stoppats av något utomstående, skall Regel 1-4 tillämpas för spelaren. Om det utomstående är en medtäv- lare eller dennes caddie, skall Regel 1-2 tillämpas för medtävlaren.

19-2. Av spelare, partner, caddie eller utrustning

a. Matchspel Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av honom själv, hans partner eller någon av deras caddies eller utrustningar, förlorar han hålet.

b. Slagspel Om en tävlares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av honom själv, hans partner eller någon av deras caddies eller utrustningar, ådrar sig tävlaren två slags plikt. Bollen skall spelas som den ligger, såvida den inte har hamnat i eller på kläder eller utrustning tillhöriga tävlaren, hans partner eller någon av deras caddies. I så fall skall tävlaren, på spelfältet eller i ett hinder, droppa bollen eller, på green, placera bol- len så nära som möjligt den plats där den hamnade i eller på klä- derna eller utrustningen.

Undantag: Droppad boll – se Regel 20-2a. (Boll avsiktligt påverkad eller stoppad av spelare, partner eller cad- die – se Regel 1-2)

19-3. Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av en motspe-

73

Document info
Document views477
Page views479
Page last viewedSat Dec 10 02:02:53 UTC 2016
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments