X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 77 / 162

568 views

0 shares

0 downloads

0 comments

77 / 162

74

REGEL 19

lare, dennes caddie eller utrustning, utgår ingen plikt. Spelaren får, innan något slag slås från någondera sidan, annullera slaget och spe- la en boll utan plikt så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades (se Regel 20-5), eller spela bollen som den ligger.

Om spelaren emellertid väljer att inte annullera slaget och bollen hamnat i eller på motspelarens eller dennes caddies kläder eller utrust- ning, skall spelaren, på spelfältet och i ett hinder, droppa bollen eller, green, placera bollen så nära som möjligt den punkt där föremå- let befann sig när bollen hamnade i det.

Undantag: Boll som träffar den som passar flaggstången – se Regel 17-3b.

(Boll som avsiktligt påverkas eller stoppas av en motspelare eller dennes caddie – se Regel 1-2)

19-4. Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel Se Regel 19-1 beträffande boll som påverkas av något utomstående.

19-5. Av annan boll

a. I vila Om en spelares boll i rörelse efter ett slag påverkas eller stoppas av en boll i spel och i vila, skall spelaren spela bollen som den ligger. I match- spel utgår ingen plikt. I slagspel utgår ingen plikt, såvida inte båda bollarna låg på green före slaget, i vilket fall spelaren ådrar sig två slags plikt.

b. I rörelse Om en spelares boll i rörelse efter ett slag påverkas eller stoppas av en annan boll i rörelse efter ett slag, skall spelaren spela sin boll som den ligger. Spelaren pliktar inte om han inte bröt mot Regel 16-1f, i vil- ket fall han ådrar sig plikten för brott mot den regeln.

Undantag: Om spelarens boll är i rörelse efter ett slag från green och den andra bollen i rörelse är något utomstående – se Regel 19-1b.

  •     

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

Document info
Document views568
Page views570
Page last viewedThu Jan 19 15:58:01 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments