X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 78 / 162

540 views

0 shares

0 downloads

0 comments

78 / 162

REGEL 20

LÄTTNADSSITUATIONER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

REGEL 20. LYFTA, DROPPA OCH PLACERA BOLL. SPEL FRÅN FEL PLATS

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

20-1. Lyfta och markera bollen En boll som skall lyftas enligt reglerna, får lyftas av spelaren, hans partner eller någon annan person som spelaren har givit behörighet att lyfta bollen. I samtliga fall är spelaren ansvarig för eventuella regel- brott.

Bollens läge skall markeras innan den lyfts enligt en regel som krä- ver att den skall återplaceras. Om läget inte markeras, ådrar sig spe- laren ett slags plikt, och bollen skall återplaceras. Om bollen inte åter- placeras, ådrar sig spelaren den allmänna plikten för brott mot denna regel, men det utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel 20-1.

Om en boll eller bollmarkering oavsiktligt rubbas i samband med att bollen lyfts enligt en regel eller dess läge markeras, skall bollen eller bollmarkeringen återplaceras. Det utgår ingen plikt, förutsatt att bol- lens eller bollmarkeringens rörelse direkt kan hänföras till själva mar- kerandet av läget eller lyftandet av bollen. I annat fall ådrar sig spe- laren ett slags plikt enligt denna regel eller Regel 18-2a.

Undantag: Om en spelare ådrar sig plikt för att inte ha följt Regel 5-3 eller 12-2, utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel 20-1.

Anm: Läget för en boll som skall lyftas bör markeras genom att en bollmarkering, ett litet mynt eller liknande föremål placeras ome- delbart bakom bollen. Om bollmarkeringen stör en annan spelares spel, stans eller slag, bör den placeras en eller flera klubbhuvudläng- der åt sidan.

75

Document info
Document views540
Page views542
Page last viewedWed Jan 18 09:27:11 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments