X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 80 / 162

606 views

0 shares

0 downloads

0 comments

80 / 162

REGEL 20

  • a.

    sitt ursprungliga eller fastställda läge (se Regel 20-2b) om inte reglerna tillåter annat, eller

  • b.

    närmaste punkt för lättnad eller största möjliga lättnad (Regel 24-2, 25-1 eller 25-3), eller

  • c.

    den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhin- drets eller sidovattenhindrets gräns (Regel 26-1).

Om bollen vid omdroppning rullar till något av ovanstående lägen, skall den placeras så nära som möjligt den punkt där den först träf- fade någon del av banan vid omdroppningen. Om en boll som skall droppas om eller placeras enligt denna regel inte omedelbart kan åter- fås, får den ersättas med en annan boll.

Anm: Om en boll som droppas eller droppas om, först stannar och därefter rör sig, skall bollen spelas som den ligger om inte föreskrif- terna i någon annan regel är tillämpliga.

20-3. Placering och återplacering

a. Av vem och var En boll som skall placeras enligt reglerna, skall placeras av spelaren eller hans partner. Om en boll skall återplaceras skall spelaren, hans partner eller den person, som lyfte eller rubbade bollen, placera den på den punkt varifrån den lyftes eller rubbades. I varje sådant fall är spelaren ansvarig för eventuella regelbrott.

Om en boll eller bollmarkering oavsiktligt rubbas i samband med placering eller återplacering av bollen, skall bollen eller bollmarke- ringen återplaceras. Det utgår ingen plikt förutsatt att bollens eller bollmarkeringens rörelse kan direkt hänföras till själva placerandet eller återplacerandet av bollen eller borttagandet av bollmarkering- en. I annat fall ådrar sig spelaren ett pliktslag, enligt Regel 18-2a eller 20-1.

b. Läget förändrat vid placering eller återplacering Om det ursprungliga läget för en boll som skall placeras eller åter- placeras har förändrats: (i) utom i ett hinder, skall bollen placeras i det närmaste läge inom

en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget och som inte är närmare hålet eller i ett hinder,

77

Document info
Document views606
Page views608
Page last viewedSat Jan 21 22:01:23 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments