X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 81 / 162

621 views

0 shares

0 downloads

0 comments

81 / 162

78

REGEL 20

 • (ii)

  i ett vattenhinder, skall bollen placeras i enlighet med punkt (i) ovan men i vattenhindret,

 • (iii)

  i en bunker, skall det ursprungliga läget återskapas så noga som möjligt och bollen placeras i detta läge.

  • c.

   Punkten kan inte fastställas

Om det är omöjligt att fastställa den punkt där bollen skall placeras eller återplaceras, skall bollen:

 • (i)

  spelfältet droppas så nära som möjligt den punkt där den låg men inte i ett hinder eller på en green,

 • (ii)

  i ett hinder droppas i hindret så nära som möjligt den punkt där den låg,

 • (iii)

  green placeras så nära som möjligt den punkt där den låg, men inte i ett hinder.

Undantag: När spelet återupptas (Regel 6-8d) gäller att om den punkt där bollen skall placeras inte går att bestämma, skall den punk- ten uppskattas och bollen placeras på den uppskattade punkten. d. Bollen stannar inte vid placering Om en boll som placeras inte stannar på den punkt där den place- rades, utgår ingen plikt och bollen skall återplaceras.

Om den fortfarande inte stannar på punkten, skall bollen:

 • (i)

  utom i ett hinder, placeras på den närmaste punkt där den stan- nar och som inte är närmare hålet eller i ett hinder,

 • (ii)

  i ett hinder, placeras på den närmaste punkt i hindret där den stan- nar och som inte är närmare hålet. Om en boll som placeras först stannar på den punkt där den pla-

ceras och därefter rör sig, utgår ingen plikt och bollen skall spelas som den ligger om inte föreskrifterna i någon annan regel är tillämpliga.

 •      -

  , - eller -:

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

20-4. När droppad eller placerad boll är i spel Om spelarens boll i spel har lyfts, är den åter i spel när den droppats eller placerats.

En nyinsatt boll blir bollen i spel när den har droppats eller place- rats.

Document info
Document views621
Page views623
Page last viewedSun Jan 22 18:51:53 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments