X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 83 / 162

538 views

0 shares

0 downloads

0 comments

83 / 162

80

REGEL 20/21

enligt den tillämpliga regeln. Han skall spela ut hålet med den boll som spelats från fel plats, utan att rätta sitt misstag, förutsatt att han inte begått ett allvarligt brott (se Anm. 1).

Om en tävlare blir medveten om att han har spelat från fel plats och tror att han kan ha begått ett allvarligt brott, skall han, innan han utför ett slag från nästa tee, spela ut hålet med en andra boll, drop- pad eller placerad i enlighet med reglerna. Om det hål som spelas är det sista hålet i ronden, måste han meddela innan han lämnar greenen, att han kommer att spela ut hålet med en andra boll, drop- pad eller placerad i enlighet med reglerna.

Tävlaren skall rapportera det inträffade till tävlingsledningen innan han lämnar in sitt scorekort. Gör han inte detta är han diskvalifice- rad. Tävlingsledningen skall avgöra om tävlaren har begått ett allvar- ligt brott mot den tillämpliga regeln. Om så är fallet skall hans score med den andra bollen räknas och tävlaren skall lägga till två pliktslag till sin score med den bollen. Om tävlaren har begått ett allvarligt brott och inte har rättat sitt misstag enligt ovan, är han diskvalificerad.

Anm. 1: En tävlare anses ha begått ett allvarligt brott mot den till- lämpliga regeln om tävlingsledningen finner att han fått en betydande fördel som resultat av att han spelat från fel plats.

Anm. 2: Om en tävlare spelar en andra boll enligt 20-7c och den inte skall räknas, skall man bortse från slag som utförts med den bol- len och pliktslag som ådragits enbart genom spel på den bollen. Om den andra bollen skall räknas, skall man bortse från slaget från fel plats och alla följande slag med den ursprungliga bollen inklusive plikt- slag som ådragits enbart genom spel av den bollen.

REGEL 21. RENGÖRING AV BOLLEN

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

En boll på green får rengöras när den lyfts enligt Regel 16-1b. I övrigt får bollen rengöras när den lyfts utom när den har lyfts: a. För att avgöra om den är oduglig för spel (Regel 5-3),

Document info
Document views538
Page views540
Page last viewedWed Jan 18 08:34:51 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments