X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 85 / 162

525 views

0 shares

0 downloads

0 comments

85 / 162

82

REGEL 22/23

22-2. Störande boll Utom när en boll är i rörelse, får en spelare, som anser att en annan spelares boll kan inverka störande på hans spel, begära att den bol- len lyfts.

En boll som lyfts enligt denna regel skall återplaceras (se Regel 20-

  • 3)

    . Bollen får inte rengöras såvida den inte ligger på green (se Regel

  • 21)

    .

I slagspel har en spelare, som blir ombedd att lyfta sin boll, rätt att spela först hellre än att lyfta sin boll.

Anm: Utom på green, får en spelare inte lyfta sin boll enbart där- för att han anser att den kan vara störande för någon annan spelare. Om en spelare lyfter sin boll utan att ha blivit ombedd att göra det, ådrar han sig ett slags plikt för brott mot Regel 18-2a, men det utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel 22.

  •     

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

REGEL 23. LÖSA NATURFÖREMÅL

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

23-1. Lättnad Med undantag för när både det lösa naturföremålet och bollen ligger i eller berör samma hinder, får varje löst naturföremål tas bort utan plikt.

Om bollen inte ligger på green, och en spelares bortagande av ett löst naturföremål orsakar att bollen rör sig, gäller Regel 18-2a.

Om bollen ligger på green gäller att om bollen eller bollmarkering- en rör sig i samband med att spelaren tar bort ett löst naturföremål, skall bollen eller bollmarkeringen återplaceras. Det utgår ingen plikt om bollens eller bollmarkeringens rörelse direkt kan hänföras till bortta- gandet av det lösa naturföremålet. I annat fall gäller att om spelaren orsakar att bollen rör sig ådrar han sig ett slags plikt enligt Regel 18-2a.

Document info
Document views525
Page views527
Page last viewedTue Jan 17 19:41:00 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments