X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 86 / 162

636 views

0 shares

0 downloads

0 comments

86 / 162

REGEL 23/24

När en boll är i rörelse, får inget löst naturföremål som kan påver- ka bollens rörelse tas bort.

Anm: Om bollen ligger i ett hinder, får spelaren inte vidröra eller flytta något löst naturföremål som ligger i eller berör samma hinder se Regel 13-4c.

  •     

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slags plikt. (Leta efter boll i hinder – se Regel 12-1) (Vidröra puttlinjen – se Regel 16-1a)

REGEL 24. HINDRANDE FÖREMÅL

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

24-1. Flyttbart hindrande föremål En spelare får ta lättnad utan plikt för ett flyttbart hindrande föremål på följande sätt:

  • a.

    Om bollen inte ligger i eller på det hindrande föremålet, får före- målet tas bort. Om bollen rör sig skall den återplaceras, och det utgår ingen plikt förutsatt att bollens rörelse kan direkt hänföras till borttagandet av det hindrande föremålet. I annat fall är Regel 18-2a tillämplig.

  • b.

    Om bollen ligger i eller på det hindrande föremålet, får bollen lyf- tas, utan plikt, och föremålet tas bort. Bollen skall på spelfältet eller i ett hinder droppas, eller på green placeras, så nära som möj- ligt intill punkten rakt under den plats där bollen låg i eller på det hindrande föremålet, men inte närmare hålet.

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.

När en boll är i rörelse får inget hindrande föremål som kan påver- ka bollens rörelse tas bort, med undantag för en passad flaggstång eller spelarnas utrustningar.

(Påverka bollen – se Regel 1-2.) Anm: Om en boll som skall droppas eller placeras enligt denna

83

Document info
Document views636
Page views638
Page last viewedMon Jan 23 19:32:30 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments