X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 87 / 162

567 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 162

84

REGEL 24

regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.

24-2. Oflyttbart hindrande föremål

a. Störande inverkan Störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål föreligger när en boll ligger i eller på föremålet eller när föremålet påverkar spela- rens stans eller området för hans avsedda sving. Om spelarens boll ligger på green, föreligger störande inverkan även då ett oflyttbart hin- drande föremål på green befinner sig i puttlinjen. I övriga fall utgör mellanliggande oflyttbara hindrande föremål i spellinjen inte i sig stö- rande inverkan enligt denna regel.

b. Lättnad Utom när bollen är i ett vattenhinder eller ett sidovattenhinder, får spelaren ta lättnad utan plikt från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål på följande sätt:

 • (i)

  På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet skall spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad. Närmaste punkt för lättnad får inte vara i ett hinder eller på en green. När bollen droppas inom en klubblängd från närmaste punkt för lätt- nad, skall bollen först träffa en del av banan på en punkt som undviker störande inverkan av det oflyttbara hindrande föremå- let och som inte är i ett hinder eller på en green.

 • (ii)

  I en bunker: Om bollen är i en bunker, skall spelaren lyfta bol- len och droppa den antingen:

  • (a)

   Utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan, utom att närmaste punkt för lättnad skall vara i bunkern och bollen måste drop- pas i bunkern.

  • (b)

   Med ett slags plikt utanför bunkern, och därvid hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bol- len droppas, utan någon gräns för hur långt bakom bunkern bollen får droppas.

 • (iii)

  På green: Om bollen ligger på green skall spelaren lyfta bollen och utan plikt placera den på den närmaste punkt för lättnad som inte är i ett hinder. Närmaste punkt för lättnad kan vara

Document info
Document views567
Page views569
Page last viewedThu Jan 19 15:52:16 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments